Polityka prywatności serwisu madre.online

Rozdział 1 Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu Internetowego madre.online (zwanego dalej Serwisem) jest TBCC Bogusław Paciorek ul. Królowej Jadwigi 165, 30-212 Kraków, NIP: 6772425748 kontakt: sklep@madre.online.
 2. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest TBCC Bogusław Paciorek ul. Królowej Jadwigi 165, 30-212 Kraków, NIP: 6772425748 kontakt: sklep@madre.online..
 3. Użytkownikiem serwisu madre.online jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie, czy korzysta z funkcjonalności serwisu takich jak: możliwość wysłania zapytania, rejestracja Konta Użytkownika, dokonanie zakupu, zapisu do newsletteru, skorzystanie z czatu oraz powiadomienie o dostępności.
 4. Konto Użytkownika Serwisu jest to usługa cyfrowa oferowana nieodpłatnie przez Operatora, pozwalająca na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności takich jak śledzenie statusu zamówienia.
 5. Newsletter jest to usługa cyfrowa oferowana nieodpłatnie przez Operatora, pozwalająca na otrzymywanie bezpośredniej informacji handlowej, informacji o aktualnościach, czy kuponów promocyjnych na wskazany przez Użytkownika adres email.
 6. Czat jest to nieodpłatna usługa oferowana przez Operatora umożliwiająca Użytkownikom Facebooka bezpośrednie skontaktowanie się z Operatorem serwisu.
 7. Powiadomienie o dostępności jest to usługa cyfrowa, umożliwiająca użytkownikowi otrzymanie powiadomienia na wskazany przez niego adres email, o ponownej dostępności wskazanego produktu.
 8. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu Zakupów Sklepu Internetowego madre.online.
 9. Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Administratora poprzez formularze dostępne w Serwisie oraz danych uzyskanych automatycznie za wiedzą użytkownika Serwisu (tzw. ciasteczek i logów).
 10. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. Poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego LH.PL SP. Z O.O., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517, REGON: 3026936475, funkcjonującego pod adresem www.lh.pl.

Rozdział 2 Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Każdorazowo Użytkownicy Serwisu, w celu skorzystania z odpowiednich funkcjonalności, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wynikających z funkcji danego formularza np. w celu złożenia zamówienia, otrzymywania wiadomości email o dostępności produktu lub skontaktowania się z Operatorem serwisu.
 3. Użytkownik w celu założenia Konta użytkownika serwisu ma możliwość przekazania Administratorowi swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez sieć społecznościową Facebook. Dane jakie są nam udostępniane pochodzą z “publicznego profilu” użytkownika, a zakres ich można dowolnie modyfikować przy pomocy narzędzi dostępnych w wymienionym serwisie. Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy Facebook:
  https://www.facebook.com/help/276177272409629?helpref=uf_permalink
 4. Użytkownik Serwisu ma prawo do: wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora.
 5. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 5, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora, wraz z umotywowaniem swojego wniosku w przypadku zgłoszenia sprzeciwu.
 6. Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych) lub dane są mu niezbędne do dalszej realizacji usługi lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze, np. prawa Kupującego do rękojmi.
 7. Usunięcie lub zaprzestanie przetwarzania danych, może skutkować cofnięciem możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu np. Konta Użytkownika Serwisu.
 8. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są przekazywane podstawie umowy powierzenia podmiotom trzecim, w celu realizacji (na rzecz Operatora) usług technicznych i marketingowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania Serwisu lub realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, np. usługi dostawy produktów, usługi newsletteru, powiadomienia o dostępności.

Rozdział 3 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookie.
 2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, np. jaką stronę odwiedzają najczęściej, ile czasu średnio przebywają na stronie itp.;
  2. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. Śledzenia aktywności Użytkownika w Serwisie w celu lepszego dopasowania treści reklamowych, poprzez np. ograniczenie wysyłania reklam do Użytkownika, który w ciągu ostatnich 30 dni odwiedził Serwis lub wysyłanie reklam do Użytkownika, który nie dokończył zakupów;
 5. Administrator przekazanych przez Klienta danych (oraz danych uzyskanych w sposób automatyczny), nie wykorzystuje ich do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej Klienta, jego zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa plików cookie:
  1. Cookie tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu,
  2. Cookie stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień Właściciela Witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics i Pixel Facebook .
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google i Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Facebook użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

 

Rozdział 4 Logi

 1. Informacje o niektórych zrachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania,
  2. Czas wysłania odpowiedzi,
  3. Nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. Informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Rozdział 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od chwili zamieszczenia w Serwisie.
 2. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez ogłoszenie zmian na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 3. Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Polityki Prywatności, poprzez wysłanie maila na adres Administratora w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.
 4. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 3, skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Administratora w zakresie potrzebnym do korzystania z funkcjonalności serwisu i tym samym spowoduje usunięcie konta Użytkownika Serwisu, który wniósł sprzeciw.
 5. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 6. W przypadku, gdy uznają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.